Gydytojas odontologas

 

2015 metais pradėtos odontologijos krypties biomedicinos doktorantūros studijos.

2012-2015 metais podiplomines ortopedinės odontologijos rezidentūros studijos LSMU Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje, įgyta gydytojo odontologo ortopedo kvalifikacija.

2007-2012 metais magistro studijos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU), Odontologijos fakultetas.

 

Lietuvos Ortopedų Odontologų draugijos valdybos narys.

 

2013 – asistentas Lietuvos Sveikatos Mokslų Universiteto, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinikoje.

2012 – 2015 gydytojas rezidentas ortopedas, Dantų ir žandikaulių ortopedijos klinika, LSMU.

2012 – privati praktika “Senamiesčio Stomatologijos klinika”.

2010 – 2012 metais pirmininkavo Odontologijos būreliui. Tuo metu buvo užmegzti ryšiai su Kauno technologijos universitetu, atveriantys platesnes tyrimų ir kūrybos galimybes odontologijos mokslininkams, bei leidžiantys išsamiau pažinti odontologines medžiagas.

 

SKAITYTOS PASKAITOS

2017-05-12/13 "Endodontologo - ortopedo komunikacijos svarba siekiant geresnės danties prognozės") tarptautinė konferencija “PRO | PAŽANGI RESTAURACINĖ ODONTOLOGIJA” Vilnius, Lietuva.

2016-09-09 “Prosthetic treatment on dental implants: challenges, solutions and influence to peri-implant tissues” International BOA Consensus Conference, Kaunas, Lietuva

2016-05-06 “Ultrakonservatyvios dantų restauracijos”, LOOD konferencija “Restauracinė odontologija: ką galime padaryti geriau” Kaunas, Lietuva

2015-09-05 “Peri-implantinė dantenų ložė: kelias harmonijos link” BOA konferencija ”Betarpiška implantacija ir peri-implantinių audinių stabilumas 2015” Kaunas, Lietuva

2014-04-20 „Restauraciniai sprendimai: Cad/Cam vs. klasikinės metodikos. Techninės savybės, komfortas, sąnaudos“, LDTS suvažiavimas – konferencija 2014, Kaunas, Lietuva.

2013-12 „Komplikuotų atvejų konstrukciniai sprendimai“ , renginyje „Klinikiniai ir teisiniai aspektai ortopedinėje odontologijoje” (2013), Kaunas, Lietuva.

2013-09-13 „Implantai estetinėje zonoje: proteziniai sprendimai“ , BOA kongresas 2013, Kaunas.

2012/10/05 „Virš-implantiniai proteziniai elementai: kompozito panaudojimo perspektyvos", Gydytojų odontologų draugijos (GOD) tarptautinė mokslinė konferencija „GYDYTI NEGALIMA PALIKTI“, Druskininkai, Lietuva.

2012-09-08 „Composite prosthetic components on dental implants: elements arrangement and biomechanics“, „The Fourth International BOA Congress“, Kaunas, Lietuva.

2012-09-08 „Analysis of alloplastic cellulose-hydroxyapatite bone scaffold biological features“, „The Fourth International BOA Congress“, Kaunas, Lietuva.

2011-10-01 „ Bone tissue engineering: polymeric cellulose - hydroxyapatite scaffold as bone grafting material: Synthesis and analysis“, „The Third International BOA Congress“, Kaunas, Lietuva.

 

PROFESINIS TOBULINIMASIS

2016-08-23/27 "Dental implant course for advanced doctors", Baselis, Šveicarija.

2016-06-21/25 “XV Annual Scientific Conference PAED”, Sopotas, Lenkija

2016-05-06 LOOD konferencija “Restauracinė odontologija: ką galime padaryti geriau” Kaunas, Lietuva.

2015-11-26/28 Tarptautinė konferencija “QUINTESSENCE OF PERIODONTOLOGY AND IMPLANTOLOGY”, Vilnius, Lietuva

2015-11-13/14 “Aesthetics and function” 4-th International Conference, Kaunas, Lietuva

2015-09-25/26 “Ceramics No Limits”, Lodzė, Lenkija

2015/05/09 „KOMPLIKACIJŲ PREVENCIJA ORTOPEDINĖJE ODONTOLOGIJOJE“, Kaunas, Lietuva.

2015/04/24-25 „NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS ODONTOLOGO PRAKTIKOJE“, Palanga, Lietuva.

2014/06/28 Praktikiniai Sascha Hein fotografijos kursai.

2014/06/ 20-21 “Teoriniai ir praktikiniai mokymo kursai „Kraniomandibulinės disfunkcijos pagrindai. Tarpdisciplinė funkcinės diagnostikos ir gydymo koncepcija” (2013), Vilnius, Lietuva.

2013/04/18-20 „NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS ODONTOLOGO PRAKTIKOJE“, Palanga, Lietuva.

2013/03/09 „Moderni restauracinė koncepcija” seminaras su LORENZO VANINI – Kaunas, Lietuva.

2012/12/5-7 „Excellence in Endodontics & Direct Restoration of Endodontically Treated Teeth” Dr. Webber – Dr Cerutti, Ballaigues, Šveicarija.

2012/11/31-12/01 „Šiandiena prieš ateitį. Šiandieninės ir ateities technologijos“, Kaunas, Lithuania.

2012/10/25-27 - „INTERDISCIPLINIRY ASPECTS OF CRANIOMANDIBULAR DISORDERS“, Kaunas, Lietuva.

2012/10/10-13 „EAO 21th Annual Scientific Meeting“, Kopenhaga, Danija.

2012/09/08 – „THE FOURTH INTERNATIONAL BOA CONGRESS“, Kaunas, Lietuva.

2012/05/04-05 „DANTŲ IMPLANTACIJA: SKIRTINGI POŽIŪRIAI SIEKIANT TOBULUMO“, Vilnius, Lietuva.

201204/20-21 „NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS ODONTOLOGO PRAKTIKOJE“, Palanga, Lietuva.

2012/03/09-10 „QUITESSENCE BALTIC BRUXISMUS“, Kaunas, Lietuva.

2011/09/30-10/01 „The Third International BOA Congres“, Kaunas, Lietuva.

2011/06/17-18 „MODERNI TEMPOROMANDIBULINIŲ SUTRIKIMŲ DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS“ Vilnius, Lietuva.

2011/05/6-7 „NAUJOVĖS IR AKTUALIJOS ODONTOLOGO PRAKTIKOJE“, Palanga, Lietuva.

2010/11/23-27 ADF Congress – darbo „CMA“ endodontinių instrumentų sistema įvadiniai praktikiniai kursai, Paryžius, Prancūzija.

2010/11/12-13 „CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS IN RESTORATIVE AND FUNCTIONAL DENTISTRY“, Kaunas, Lietuva

 

PUBLIKACIJOS

  1. Sol–gel processing of calcium hydroxyapatite thin films on silicon nitride (Si3N4) substrate. Usinskas P, Stankeviciute Z, Niaura G, Maminskas J, Juodzbalys G, Kareiva A. J Sol-Gel Sci Technol 2017;83:268–74. doi:10.1007/s10971-017-4431-y.
  2. The Prosthetic Influence and Biomechanics on Peri-Implant Strain: a Systematic Literature Review of Finite Element Studies. Julius Maminskas, Algirdas Puisys, Aune Raustia, Ritva Kuoppala, Gintaras Juodzbalys. “Journal of Oral & Maxillofacial Research (JOMR)” 2016
  3. Periapical and endodontic status scale based on periapical bone lesions and endodontic treatment quality evaluation using cone-beam computed tomography. Tadas Venskutonis, Gianluca Plotino, Luigi Tocci, Gianluca Gambarini, Julius Maminskas, Gintaras Juodzbalys // Journal of endodontics. New York : Elsevier Science. ISSN 0099-2399. 2015, vol. 41, iss. 2, p. 190-196.
  4. Biomimetic mineralization on a macroporous cellulose-based matrix for bone regeneration / Petrauskaite O, Gomes Pde S, Fernandes MH, Juodzbalys G, Stumbras A, Maminskas J, Liesiene J, Cicciù M // BioMed research international. New York : Hindawi Pub. Co. (Research article). ISSN 2314-6133. 2013, vol. 2013, p. Article ID 452750 (9 p.).
  5. Tissue engineering: cellulose scaffolds for bone replacement. O. Petrauskaitė, V. Vitkauskas, J. Liesienė, A. Stumbras, J. Maminskas, G. Juodžbalys // Polymer chemistry and technology : Proceedings of scientific conference Chemistry and Chemical Technology: 27 May 2011, Kaunas / Kaunas University of Technology ; [Editorial board: Juozas Vidas Gražulevičius (ed.), Julė Kiverienė ir kt.]. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-2457. 2011, p. 37-40 : pav. [Conference Proceedings Citation Index.].

 

MOKSLINĖ VEIKLA

2015 – pradėtos doktorantūros studijos.

2012 EAO 21th Annual Scientific Meeting, Kopenhaga, Danija. „COMPOSITE PROSTHETIC COMPONENTS ON DENTAL IMPLANTS: ELEMENTS ARRANGEMENT AND BIOMECHANICS“.

2012 DENSPLY Student Clinicial Research Program, Kopenhaga, Danija. Atstovauta fakultetui pristatant stendinį pranešimą: „NANOHYBRID COMPOSITE – GLASS FIBER POST PROTHESIS: MECHANICAL STRENGHT AND PROPERTIES ANALYSIS“.

Priimtas ir patvirtintas stendinis pranešimas:

2012 Ortopedų Odontologų Studijų Klubo konferencijoje pristatyti stendiniai pranešimai:

„KOMPOZITINĖS KONSTRUKCIJOS ANT IMPLANTŲ: DETALIŲ IŠDĖSTYMAS IR BIOMECHANIKA“ - nominuotas antrąja vieta;

„ALOPLASTINIO CELIULIOZĖS-HIDROKSIAPATITO KAULO KARKASO BIOLOGINIŲ SAVYBIŲ ANALIZĖ: TYRIMAI IN VITRO IR IN VIVO“ - nominuotas trečiąja vieta.

2012 Konferencijoje „Naujovės ir aktualijos odontologijos praktikoje“, Palanga, Lietuva. Studentų intelekto alėjoje pristatyti stendiniai pranešimai:

„ALOPLASTINIO CELIULIOZĖS-HIDROKSIAPATITO KAULO KARKASO SINTEZĖ, CHEMINIŲ IR MECHANINIŲ SAVYBIŲ ĮVERTINIMAS. PANAUDOJIMO PERSPEKTYVOS AUDINIŲ INŽINERIJOJE“ - išrinktas geriausiu;

„ALOPLASTINIO CELIULIOZĖS-HIDROKSIAPATITO KAULO KARKASO BIOLOGINIŲ SAVYBIŲ ANALIZĖ: TYRIMAI IN VITRO IR IN VIVO“;

„KOMPOZITINĖS KONSTRUKCIJOS ANT IMPLANTŲ: DETALIŲ IŠDĖSTYMAS IR BIOMECHANIKA“.

2012 Lietuvos Sveikatos Mokslų SMD konferencija, Kaunas, Lietuva:

Pranešimai Odontologijos sekcijoje:

„KOMPOZITINĖS KONSTRUKCIJOS ANT IMPLANTŲ: DETALIŲ IŠDĖSTYMAS IR BIOMECHANIKA“ - išrinktas geriausiu.

 

Pranešimas Veido ir žandikaulių chirurgijos sekcijoje:

„ALOPLASTINIO CELIULIOZĖS-HIDROKSIAPATITO KAULO KARKASO BIOLOGINIŲ SAVYBIŲ ANALIZĖ: TYRIMAI IN VITRO IR IN VIVO“ – išrinktas geriausiu.

2011 Baltijos Osteointegracijos Akademijos konferencijoje skaitytas pranešimas:

„BONE TISSUE ENGINEERING: POLIMERIC CELLULOSE – HYDROXIAPATITE SCAFFOLD AS BONE GRAFTING MATERIAL. SYNTHESIS AND ANALYSIS“, Kaunas, Lietuva.

2011 Ortopedų Odontologų Studijų Klubo konferencijoje pristatytas stendinis pranešimas:

„STIKLO PLUOŠTO KAIŠČIŲ KOMPOZICINIAI PROTEZAI: NANO-HIBRININIŲ MASIŲ ĮTAKA JŲ FUNKCINIAM ATSPARUMUI“ - paskirta antroji vieta; Vilnius, Lietuva.

2011 Konferencijoje „Naujovės ir aktualijos odontologijos praktikoje“, Palanga, Lietuva. Studentų intelekto alėjoje pristatyta stendinis pranešimas:

„STIKLO PLUOŠTO KAIŠČIŲ KOMPOZICINIAI PROTEZAI: NANO-HIBRININIŲ MASIŲ ĮTAKA JŲ FUNKCINIAM ATSPARUMUI“ - išrinktas geriausiu;

2011 Lietuvos Sveikatos Mokslų SMD konferencija, Kaunas, Lietuva:

Pranešimai Odontologijos sekcijoje:

„NANO-HIBRIDINIŲ KOMPOZITŲ – STIKLO PLUOŠTO KAIŠČIŲ PROTEZAI“ - įvertintas geriausiu;

„LAIKINŲ BIS-AKRILINIŲ PROTEZŲ KOREKCIJOS EFEKTYVUMAS“; Kaunas, Lietuva.

„MOMENTINIS DENTINO SURIŠIMAS – ADHEZIJA KITAIP“; Kaunas, Lietuva

Pranešimas Veido ir žandikaulių chirurgijos sekcijoje:

„KAULINIO AUDINIO INŽINERIJA: CELIULIOZĖS-HIDROKSIAPATITO MATRICA“ - paskirta antroji vieta;

2010 Kauno medicinos universiteto SMD konferencija, Kaunas, Lietuva:

Pranešimas Odontologijos sekcijoje:

„DANTIES KULTIES ATSTATYMAS TIESIOGINIU IR NETIESIOGINIU BŪDU“.

Pranešimas Veido ir žandikaulių chirurgijos sekcijoje:

„IŠORINIŲ IR VIDINIŲ FAKTORIŲ ĮTAKA VEIDO IR ŽANDIKAULIŲ TRAUMŲ BEI MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ UŽDEGIMO ETIOLOGIJAI“ - paskirta antroji vieta.

DOMINANČIOS SRITYS:

Smilkininio-apatinio žandikaulio sąnario ortopedinis gydymas; Minimaliai invazyvi restauracinė odontologija; Mikroskopija restauracinėje odontologijoje; Restauracijų biomimetika; Medžiagų ir technologiniai sprendimai.